Specijalna ponuda

Celodnevno pecanje sa obale na jezeru Joca sa noćenjem i doručkom u hotelu
- 2800,00  RSD u 1/2 sobi( po osobi)
- 3350,00  RSD u 1/1 sobi

 

Izvanredna ponuda

Noćenje sa doručkom u hotelu “Sibila”** i celodnevno pecanje na jezeru Joca iz čamca sa motorom
- 3300,00 RSD u 1/2 sobi( po osobi )
- 3850,00 RSD u 1/1 sobi